• +48 504080486
  • biuro@polkowski.com.pl

Aktualności

Aktualności

 

Dr inż. Zdzisław Pólkowski został członkiem NTIE
Kwiecień 11, 2014 | Author admin
Dnia 22 października 2013 r. do grona członków Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej przyjęto dr inż. Zdzisława Pólkowskiego.
Celem stowarzyszenia jest inicjowanie, prowadzenie oraz popieranie badań naukowych związanych z informatyką ekonomiczną.


 

Informacje o dr inż. Zdzisławie Pólkowskim w lokalnej prasie – Gazecie Polkowickiej
Kwiecień 11, 2014 | Author admin
W grudniowym numerze Kuriera Akademickiego Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach zamieszczonym w Gazecie Polkowickiej nr 21-12-2013 na stronie 7, ukazał się artykuł dotyczący wyprawy dr inż. Zdzisława Pólkowskiego pt. „Internet w służbie nauki”.
Cały artykuł możecie przeczytać pod poniższym linkiem:
http://www.polkowice.pl/pliki/13_12_24_1387868222209.pdf


 

Niezwykłe badania
Kwiecień 10, 2014 | Author admin

Na zdjęciu dr inż. Zdzisław Pólkowski na The European Broker Meeting w Rydze.
3,8 tys. km w ciągu 9 dni (9.11 – 18.11) przemierzyli dr inż. Zdzisław Pólkowski z DWSPiT oraz student mechatroniki Krzysztof Furga, w ramach badań naukowych realizowanych przez Koło Naukowe WOD i finansowanych ze środków pozauczelnianych.


 

Nagroda SEP, październik 2013
Kwiecień 10, 2014 | Author admin

Dr inż. Zdzisław Pólkowski, w dniu 6 październik 2013 roku w Łodzi, został wyróżniony przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, otrzymując medal im. profesora Janusza Groszkowskiego za upowszechnianie wiedzy o społeczeństwie informacyjnym. Medalem tym wyróżnia się osoby, które w sposób szczególny zasłużyły się na polu naukowym, technicznym, pedagogicznym, społecznym lub zawodowym.\


 

UPC, Orange i Vectra ostrzegają – w mailach znajduje się szkodliwe oprogramowanie
Lipiec 15, 2014 | Author admin
Niektórzy klienci UPC i Vectry dostali ostatnio wiadomości, w których rzekomo załączona jest faktura. Operatorzy przestrzegają przed otwieraniem ¬— w archiwum znajduje się wirus.

W centrum prasowym UPC znaleźć możemy przykładową strukturę wiadomości, która ma oszukać abonenta. Wiadomość będzie widoczna jako wysłana z adresu efaktura@upc.pl, będzie zawierać numer identyfikacyjny, numer faktury ([losowy numer/OPR/06/2014) i spakowany w archiwum ZIP zainfekowany załącznik (na przykład efv3984761034.xml.exe). UPC przestrzega, aby w żadnym wypadku go nie otwierać.

Źródło: http://www.dobreprogramy.pl/UPC-i-Vectra-ostrzegaja-w-mailach-nie-znajduja-sie-faktury-ale-szkodliwe-oprogramowanie,News,55388.html


 

Staż naukowy w Uniwersytecie w Debreczynie
Kwiecień 16, 2014 | Author admin
W dniach od 7 do 11 kwietnia 2014 roku dr inż. Zdzisław Pólkowski przebywał na stażu naukowym w Debreczynie na Węgrzech, uczestnicząc w znanym programie międzynarodowej wymiany studentów Erasmus.
Więcej informacji na: www.unideb.hu


 

Program ERASMUS 2014
Kwiecień 11, 2014 | Author admin
Z końcem lutego bieżącego roku, do Polkowic przyjechało 5 studentów z Uniwersytetu w Pitesti (Rumunia), uczestniczących w międzynarodowym programie wymiany studenckiej ERASMUS.
Obecnie studenci uczestniczą w zajęciach w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach oraz odbywają praktyki zawodowe w Firmie PÓLKOWSKI.
Więcej na ten temat można przeczytać na stronie: http://www.erasmus-2014.polkowski.com.pl/


 

Koniec wsparcia dla systemu Windows XP i pakietu Office 2003
Kwiecień 11, 2014 | Author admin
Dnia 8 kwietnia 2014 roku w usłudze Microsoft Update pojawi się ostatni w historii zestaw aktualizacji dla systemu Windows XP i pakietu Office 2003. Po ponad dekadzie ich od premiery, Microsoft kończy dla nich wsparcie techniczne.


 

Dr inż. Zdzisław Pólkowski został członkiem PSZW
Kwiecień 11, 2014 | Author admin
Dnia 13 grudnia 2013 przyjęto dr inż. Zdzisława Polkowskiego do grona członków Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą.
Więcej informacji na stronie:
http://www.pszw.edu.pl


 

Charakterystyka badań prowadzonych przez dr inż. Zdzisława Pólkowskiego w latach 2006-2011

1. Konkretyzacja zadań badawczych.
Głównym zadaniem badawczym jest określenie możliwości wykorzystania narzędzi informatycznych w procesach globalnej wymiany w obszarze handlu i usług. Zakłada się, że „Kształtowanie kompetencji informacyjnych” stanowi istotny element globalnej e-gospodarki i e-logistyki .
Zauważa się, że w Polsce nie funkcjonują modelowe rozwiązania, które mogłyby być z powodzeniem implementowane w małych i średnich przedsiębiorstwach (skrót: MiŚP). Badania będą dotyczyły relacji B2B (skrót: Business to Business), które występują pomiędzy firmami w łańcuchu dostaw towarów i usług. Nawiązują one do dotychczas prowadzonych działań naukowych w zakresie kształtowania kompetencji informacyjnych w społeczeństwie (opartej na wiedzy).
Wyróżniono dwa główne zadania badawcze dotyczące e-gospodarki i
e-logistyki:

Wykorzystanie portali Business to Business (skrót: B2B) w Polsce, Europie i na świecie w tworzeniu struktur e- gospodarki
Celem badań jest :
• przeprowadzenie analizy rynku oraz obszarów wykorzystania platform internetowych w e- handlu (platformy horyzontalne i ofertowe)
• identyfikacja aktualnie funkcjonujących struktur oraz wykorzystywanych metod w e-gospodarce
• identyfikacja w zakresie informatyzacji zarządzania procesami logistycznymi
• identyfikacja w zakresie informatyzacji zarządzania jakością w e-gospodarce
• określenie kierunków rozwoju aplikacji internetowych w procesach globalnej wymiany handlowej
• identyfikacja rynku usług elektronicznych w kojarzeniu ofert handlowych i partnerów biznesowych
• zbadanie systemów bezpieczeństwa informacyjnego i informatycznego w e-handlu

Wykorzystanie sieci komputerowych oraz narzędzi informatycznych
w e-logistyce
Celem badań jest :
• określenie roli wykorzystywanych technologii informacyjno- telekomunikacyjnych w procesach logistycznych
• identyfikacja aktualnie funkcjonujących struktur oraz metod
• określenie kierunków rozwoju aplikacji internetowych stosowanych
w procesach logistycznych
• zbadanie rynku usług elektronicznych w logistyce
• analiza stosowanych metod w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym w e-logistyce
• analiza wykorzystania zaawansowanych metod komunikacji wizualnej, dźwiękowej oraz tekstowej w procesach logistycznych

2. Zestawienie dotychczas zrealizowanych zadań badawczych
Dotychczasowe działania badawcze polegały na zidentyfikowaniu aktualnego stanu w zakresie możliwości wykorzystania portali klasy B2B w celu nawiązywania globalnej współpracy handlowej. Zidentyfikowano kilkanaście portali klasy B2B, oraz przeprowadzono analizę ich funkcjonowania. Są to między innymi: www.alibaba.com, www.zentrada.pl, www.made-in-china.com, www.melango.de, www.restposten.de, www.retourware.de, www.stocklots24.pl, www.wholesalepages.co.uk .
Przeprowadzono wizyty w firmach europejskich (Wielka Brytania, Niemcy, Holandia, Belgia, Francja, Rumunia oraz Ukraina). Celem wizyt była identyfikacja wykorzystywanych technologii informatycznych oraz zakresu wykorzystywania portali klasy B2B. Obszar badań został zawężony do branży IT. W przypadku pozyskania środków finansowych zakłada się rozszerzenie badań o branże związane z gospodarką opartą na wiedzy.
Dotychczasowe działania były związane z pozyskaniem informacji w zakresie najnowszych światowych osiągnięć w obszarze IT w sektorze MiŚP. Zostało to zrealizowane poprzez udział w najważniejszych światowych konferencjach i seminariach organizowanych w ramach: CEBIT 2009, CEBIT 2010, CEBIT 2011 Hannover, Niemcy,
Ponadto w dniach od 8 do 24 kwietnia dr inż. Zdzisław Pólkowski przebywał na misji naukowo- gospodarczej w Hongkongu i w Chinach. Głównym celem misji było praktyczne zapoznanie się z funkcjonowaniem gospodarki Hongkongu i Chin w tym z metodami informatyzacji zarządzania procesami logistycznymi, zarządzania jakością, e-handlu oraz handlu zagranicznego.

Program misji obejmował udział w:
Asia World-Expo, Hongkong, 12-15 kwietnia, 2010 r.
HKTDC International ICT Expo, Hongkong, 13-16 kwietnia, 2010 r.
China Elektronic Technology Annual Conference, Shenzhen, Chiny, 10 kwietnia, 2010 r.

Wizytacja specjalnej strefy ekonomicznej w Shenzhen (Chiny), w której firmy funkcjonują zgodnie z zasadami ustalonymi przez rząd Chińskiej Republiki Ludowej. Podczas wizytacji zwrócono szczególną uwagę na funkcjonujące systemy zarządzania jakością w chińskich fabrykach oraz na informatyzację zarządzania procesami logistycznymi.
Bardzo istotnym punktem wyjazdu do Azji była wizyta na Univresity of Hongkong. W trakcie wizytacji zapoznano się z warunkami studiowania, wyposażeniem, programami nauczania. Oczywiście z wiadomych względów tematyka została ograniczona do zagadnień informatycznych, ekonomicznych, oraz związanych z zarządzaniem. Efektem wizyty na uniwersytecie było pozyskanie materiałów dotyczących funkcjonowania tej uczelni oraz nawiązanie kontaktów z departamentem współpracy zagranicznej.

Inne działania:
W miesiącach od lipca do września 2011 dr inż Zdzisław Pólkowski uczestniczył w szkoleniu Profesjonalny menedżer e-biznesu.
1. Fundamenty marketingu internetowego
2. Narzędzia marketingu internetowego
3. Marketing wyszukiwarkowy – SEO/SEM
4. Użyteczność i dostępność witryn internetowych (web usability)
5. E-commerce i monetyzacja działalności w Internecie
6. Mierzenie skuteczności działań internetowych
Szkolenie odbywało się w Warszawie i Poznaniu i obejmowało łącznie około 100 godzin. Szczegóły pod adresem: http://ebiznes.profesjonalnymenedzer.pl/

3. Międzynarodowa współpraca naukowa w ramach programu ERASMUS z University of Pitesti
22.11.2010 r. komisja programu Erasmus zatwierdziła udział dr inż. Zdzisława Pólkowskiego w stażu naukowym na University of Pitesti (kod Erasmusa -RO PITESTI01) w Rumunii.

Cel stażu naukowego obejmował:
• prowadzenie zajęć w języku angielskim z przedmiotów: Information Technology, IT Systems in Business, Creating Websites and Portals, Logistics, Engineering Designing with the Use of AUTOCAD
• prowadzenie zajęć dla studentów z Rumunii w University of Pitesti w Rumunii,
• spotkania z kadrą naukową oraz Dziekanem w University of Pitesti w Rumunii
• udział w konferencji naukowej w Iasi w Rumunii

Z uwagi na międzynarodowy charakter prowadzonych badań naukowych oraz na liczne wyjazdy zagraniczne w roku akademickim 2009/2010 oraz 2010/2011 odbyto łącznie około 800 godzin zajęć w języku angielskim na poziomie zaawansowanym.
W roku akademickim 2010/2011 odbyto także szkolenia w zakresie języka niemieckiego (około 100 godzin).

4. Określenie związku zadań badawczych z „potrzebami praktycznymi”
Finalnym efektem przeprowadzonych badań będzie publikacja książki na w/w temat (zabezpieczono już środki finansowe na tę publikację) oraz portal internetowy dotyczący e-biznesu, e-handlu i e-logistyki. Zakłada się, że będą to rozwiązania wzorcowe, opracowane na podstawie analizy studium przypadków. Istotnym celem prezentowanej koncepcji jest stworzenie modelowego rozwiązania, które mogłoby być wykorzystywane w praktyce przez polskie firmy w szczególności z sektora MiŚP (małych i średnich przedsiębiorstw). Takie założenie wynikaja z faktu, iż MiŚP mogą mieć problemy finansowe i organizacyjne- związane z rozbudową struktury o dział importu i eksportu. Technologie informatyczne, a w szczególności rozwiązania wirtualne wydają się być środkiem , który pozwoli na międzynarodową wymianę w zakresie handlu i usług bez konieczności inwestowania znacznych środków.
Zakłada się, że wspomniane efekty badań będą posiadały nie tylko walory naukowe, ale również praktyczne. Opracowania będą mogły być wykorzystywane w sektorze MiŚP, prezentując i rekomendując rozwiązania wzorcowe. Ponadto będą zawierać case studies (studium przypadków).
Słowa kluczowe: informatyzacja zarządzania, zarządzanie jakością, zarządzanie procesami logistycznymi, platforma B2B, e- logistyka, e-handel
Publikacje bezpośrednio związane z prowadzonymi badaniami, 2011 r.:
Pólkowski Z., Wykorzystanie elektronicznych platform handlowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa, XiX konferencja E-gospodarki, 2011, opracowanie w trakcie druku, punktowane.

Pólkowski Z. Constantinescu V., IT tools in SMEs in Romania and Poland, Wydawnictwo DWSPiT, 2011, opracowanie przyjęte do druku w zeszytach naukowych.

Pólkowski Z. Nastase M., E-commerce in Romania and in Poland, Wydawnictwo DWSPiT, 2011, opracowanie przyjęte do druku w zeszytach naukowych.

Pólkowski Z. Kierzyk T. An Analysis of Economic and Law Aspects of e-commerce
in SMEs in Poland, 2011, Shanghaj, Chiny, opracowanie przesłane do akceptacji.
Inne konferencje, seminaria, referaty, publikacje

Udział w konferencjach naukowych:

VII Konferencja Okrągłego Stołu „Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego”,Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Warszawa 18 maja 2006 r.

XI Seminarium problemowe WOD „Technologie i kultura współdziałania w społeczeństwie informacyjnym”, Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, Polkowice 15-16 listopada 2007 r.

IX Konferencja Okrągłego Stołu „Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego”, SEP, Warszawa 16 maja 2008 r.
Krajowa Konferencja Naukowa „Komputerowe wspomaganie dydaktyki” – Polskie Towarzystwo Informatyki Medycznej, Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, Łódź 25 -27 czerwca 2008 r.

„Problematyka społeczeństwa informacyjnego” – XII seminarium – WOD, Włocławek 2009.

International Conference on Future Computer and Communication (ICFCC 2011),
Iasi 3-5 czerwca, Rumunia 2011
Inne konferencje, seminaria:

Xchange, Budapeszt, Węgry, 5-7 luty 2007 r.
CEBIT, Hanower, Niemcy 2009 r.
CEBIT, Hanower, Niemcy 2010 r.
CEBIT, Hanower, Niemcy 2011 r.
Asia World-Expo, Hongkong, 12-15 kwietnia, 2010 r.
HKTDC International ICT Expo, Hongkong, 13-16 kwietnia, 2010 r.
China Elektronic Technology Annual Conference, Shenzhen, Chiny, 10 kwietnia, 2010 r.
Seminarium Bolońskie, Krajowe ramy kwalifikacji. Budowa programów studiów na bazie efektów kształcenia, Leszno, 10 marca 2011 r.
Seminarium Uczelni niepublicznych Wrocławia i Opola, Krajowe Ramy Kwalifikacji, Wrocław, 17 marca 2011,
Szkolenie pt: Doskonalenie kadry zarządzającej, Prawo o szkolnictwie wyższym, Gdańsk, 29-30 czerwca 2011 r.

Publikacje:

Pólkowski Z., Stecki G., Olszewski W., Wielokryterialna metoda doboru pracowników [w:] Z. Kierzkowski, L. Kwiatkowska (red.), Zeszyt Naukowy Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, nr 1/2006, Olsztyn 2006, s. 141 – 157.

Pólkowski Z., Kierzkowski Z., N’Sir M., Data and Problem Knowledge Environment
within Co-operation Structures [w:] Lal K., Iwata S., Zagurovskiy M. (red.), Materiały konferencyjne CODATA, Kijów, Ukraina 2008,

Pólkowski Z., Establishing Partnership of Human Co-operation within Structures [w:] Lal K., Iwata S., Zagurovskiy M. (red.), Materiały konferencyjne CODATA, Kijów, Ukraina 2008,
Referaty wygłoszone i oddane do publikacji oraz inne piśmiennictwo:

Z. Pólkowski, Ustalanie partnerstwa we współpracy ludzi, – XI seminarium – WOD, Polkowice 2007

Z. Pólkowski, A. Machowicz, Samodzielność postępowania ucznia i studenta w zdobywaniu kompetencji informacyjnych, – XI seminarium – WOD, Polkowice 2007

Z. Pólkowski, Narzędzia informatyczne wspomagające warsztat pracy nauczyciela, – XI seminarium – WOD, Polkowice 2007

Z. Pólkowski, Synteza sieciowych serwisów przedmiotowych, – XII seminarium – WOD, Włocławek 2009.

Z. Pólkowski, Struktury sieciowe wzajemnie powiązanych serwerów, Kongres jubileuszowy SEP, Warszawa 2009
Z. Pólkowski, Synteza usług gridowej infrastruktury cyfrowej organizacji działań kooperacyjnych, – XIII seminarium – WOD, Łódź 2011
Postery:

Pólkowski Z., Nastase, M. Constantinescu V , Models of e-commerce in small companies in Poland – XIII seminarium – WOD, Łódź 2011

Pólkowski Z., Nastase, M. Constantinescu V. It tools In business In Poland and Romania, – XIII seminarium – WOD, Łódź 2011
Inna działalność naukowo- dydaktyczna:

Opiekun koła naukowego WOD, Wirtualnej Organizacji Działań
Członek Zespołu Programowego WOD, Wirtualnej Organizacji Działań


 

Szkolenia dla kadry zarządzającej uczelni

1. Szkolenie dot. partnerstwa rynku pracy.

CEL
Zapoznanie się z uwarunkowaniami zmian systemu szkolnictwa wyższego w zakresie, współpracy uczelnia – środowisko gospodarcze.
W trakcie szkolenia zostaną m.in. omówienie przepisy znowelizowanej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” w powyższym zakresie.

2. System informacji o szkolnictwie wyższym – spotkania ekspertów co miesiąc.
1. Warsztat – wzmocnienie kompetencji psychospołecznych(17/18.06.2011-Warszawa, 21/22.06.2011-Warszawa, 28/29.06.2011-Warszawa)
2. Doskonalenie kadry zarządzającej(14/15.06.2011-Warszawa,21/22.06.2011-Wrocław, 24/25.06.2011-Lublin, 27/28.06.2011-Białystok, 29/30.06.2011-Gdańsk)

CEL
Zapoznanie się z uwarunkowaniami zmian w polskim systemie szkolnictwa wyższego ( po wejściu w życie od 1.10.2011r. ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”) w szczególności dotyczących struktury organizacyjnej uczelni;
Prezentacja zmian o charakterze organizacyjno – prawnym w uczelniach, wynikających z nowelizacji ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”.

TEMATYKA
Zmiany w zarządzaniu szkolnictwem wyższym:
• finansowanie projakościowe
• zmiany na rzecz autonomii programowej uczelni. Definiowanie efektów kształcenia zgodnie z zasadami wynikającymi z Krajowych Rak Kwalifikacji
• obowiązek opracowania i przyjęcia regulaminów ochrony własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych
• mechanizmy deregulacyjne w działalności uczelni – zniesienie wymogu zatwierdzania regulaminów studiów przez ministra, dopuszczenie możliwości konsolidacji podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni etc.
• mechanizm wyłaniania krajowych naukowych ośrodków wiodących
• zmiany ustroju uczelni publicznej
• zmiany w sposobie funkcjonowania organizacji przedstawicielskich i kontrolnych

Zreformowany model kariery naukowej
• zmiany w przewodzie doktorskim
• uproszczenie i skrócenie procedury habilitacyjnej
• zatrudnienie badaczy z zagranicy
• zmiany w procedurze nadawania tytułu naukowego
• polityka kadrowa w uczelniach i instytucjach naukowych – ograniczenie wieloetatowości, stworzenie centralnego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych, obowiązek oceny działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej nauczycieli akademickich
• zmiany w funkcjonowaniu Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

Zmiany w modelu kształcenia
• wprowadzenie odpłatności za drugi kierunek studiów
• możliwość kształcenia przy udziale oraz na zlecenie pracodawcy
• ścieżka „Diamentowy Grant” dla wybitnie uzdolnionych studentów
• obowiązek monitorowania losów absolwentów. Koncepcja powołania instytucji Rzecznika Praw Absolwenta
• zmiany na rzecz umiędzynarodowienia studiów
• katalog bezpłatnych usług edukacyjnych świadczonych studentom studiów płatnych i bezpłatnych w procesie kształcenia
• wprowadzenie umów między uczelnią, a studentami studiów stacjonarnych w uczelniach publicznych
• pozostałe zmiany


 

Szkolenie Profesjonalny Menadżer E-biznesu.

W miesiącach od lipca do września dr inż Zdzisław Pólkowski uczestniczył w szkoleniu Profesjonalny menadżer e-biznesu.
W ramach Projektu zostaną zrealizowane 24 edycje Programu Profesjonalny Menedżer E-biznesu.
• Pretest
• Szkolenia stacjonarne
• Fundamenty marketingu internetowego
• Narzędzia marketingu internetowego
• Marketing wyszukiwarkowy – SEO/SEM
• Użyteczność i dostępność witryn internetowych (web usability)
• E-commerce i monetyzacja działalności w internecie
• Mierzenie skuteczności działań internetowych
• Spotkania on-line z Ekspertami Programu
• Szkolenia e-learningowe
• Egzamin końcowy
• Konferencja Podsumowująca

Korzyści ze szkolenia:
Profesjonalny Menedżer E-biznesu jest unikalnym na polskim rynku Programem Certyfikacyjnym w obszarze e-biznesu. Program zawiera bloki dotyczące nowoczesnego zarządzania biznesem w sieci w ujęciu strategicznym i operacyjnym m.in. fundamenty marketingu internetowego, narzędzia marketingu internetowego, marketing wyszukiwarkowy, sprzedaż w internecie (e-commerce), użyteczność i dostępność witryn internetowych oraz skuteczność działań internetowych.
Uczestnictwo w Programie umożliwia zidentyfikowanie, sformułowanie i rozwiązanie problemów związanych z prowadzeniem skutecznej działalności e-biznesowej w organizacji w oparciu o opracowane modele, a także pokazanie, jakie jest miejsce e-biznesu w kontekście marketingu organizacji. Ogólnie rzecz ujmując Program uczy jak projektować, wdrażać i wykorzystywać modele zarządzania e-biznesem w przedsiębiorstwie.
Źródło: http://ebiznes.profesjonalnymenedzer.pl/


 

XIX Krajowa Konferencja EDI-EC

W czerwcu 2011 r. dr inż Zdzisław Pólkowski uczestniczył na XIX Krajowej Konferencja EDI-EC, gdzie przygotował oraz wygłosił referat naukowy na temat: „Wykorzystanie elektronicznych platform handlowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa”.
Serdecznie zapraszamy na kolejną – XIX Konferencję poświęconą Elektronicznej Gospodarce. Dziedzina ta w terminologii anglojęzycznej wiąże się ściśle z terminami Electronic Data Interchange (EDI) oraz Electronic Commerce (EC). Podobnie jak w latach ubiegłych, oczekujemy udziału w naszej imprezie przedstawicieli środowisk i instytucji zainteresowanych tą tematyką – zarówno praktyków, reprezentujących biznes oraz administrację, jak i teoretyków wywodzących się ze środowisk naukowych.
Kontynuując tradycje programowe naszej konferencji, oferujemy przegląd najnowszych osiągnięć w zakresie gospodarki elektronicznej i mobilnej oraz szerokiego wykorzystania Internetu w biznesie, edukacji i administracji. Konferencja ma charakter naukowo-szkoleniowy i jest adresowana do obecnych i przyszłych użytkowników systemów EDI-EC, reprezentujących różne dziedziny życia.
Nowy impuls dla rozwoju zainteresowania problematyką EDI-EC dają nowe europejskie dokonania w zakresie elektronizacji administracji publicznej. Ukończone właśnie projekty badawcze w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej powinny zaowocować praktycznymi wdrożeniami w tym zakresie. Elektroniczna platforma w zakresie administracji publicznej (e-PUAP) stała już się faktem i będzie się rozpowszechniać, umożliwiając obywatelom załatwianie tą drogą coraz większej liczby spraw urzędowych. Wprowadzenie elektronicznych dowodów osobistych spowoduje, że będą one traktowane jako dokumenty potwierdzające uprawnienia do korzystania z wielu usług.
Coraz popularniejsze portale społecznościowe zyskały rangę niezwykle skutecznego czynnika oddziaływania na opinię publiczną.
Przewidujemy, iż obrady będą się odbywać w ramach następujących bloków tematycznych:
• technologiczne aspekty elektronicznej gospodarki,
• rozwój zastosowań elektronicznej gospodarki i administracji,
• problemy budowania elektronicznej platformy działania biznesu i administracji,
• problemy badawcze i dydaktyczne związane z platformą elektroniczną,
• szczególne aspekty funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego.
Inne tematy wiążące się z EDI oraz E-commerce będą także mile widziane w programie naszej konferencji.
Podobnie jak w latach ubiegłych, planujemy, że naszej imprezie towarzyszyć będzie prezentacja oferowanych na polskim rynku produktów i usług EDI-EC. Poprzez pokazanie istoty zaawansowanych rozwiązań technologicznych na konkretnych przykładach, chcemy zwiększyć efekty poznawcze konferencji.
Tradycyjnie zapraszamy do nas wybitnych ekspertów zagranicznych – w tym roku planujemy przyjazd prof. dr Rolfa Wigand’a z USA.
Zapraszamy do zwiedzenia naszej strony www, gdzie można znaleźć szerszą charakterystykę naszej imprezy, programy z lat poprzednich oraz jej historię opowiedzianą w nietypowy sposób.

Prezentacja rozwiązań EDI-EC
Podobnie jak w latach ubiegłych, naszej imprezie towarzyszyć będzie prezentacja sprzętu, oprogramowania oraz usług EDI-EC. Pełnić ona będzie funkcję komplementarną w stosunku do konferencji ilustrując i wzbogacając wątki teoretyczne. Zakładając, iż poprzez prezentację oferowanych na polskim rynku produktów i usług EDI-EC zwiększone zostaną efekty poznawcze naszej konferencji. Firmy zainteresowane udziałem w przezentacji proszone są kontakt z organizatorami.
Dotychczas na naszej konferencji prezentowały swoje produkty i usługi m.in. następujące firmy:
• AXA
• ComArch
• Comtech
• Digital
• EDIPOL
• EDITEL
• IBM
• ICL
• Optimus
• Philips
• SKK-Richard Lucas
• Ster-Projekt S.A.
• SWISSCOS A.G.
• Telbank S.A.
• Telekomunikacja Polska S.A.
• Telekomunikacja Satelitarna S.A.
• Trans Soft
• Wonlok S.A.
• Zeto-Częstochowa
• Zeto-Łódź
Źródło: http://www.edi-ec.pl/konferencja/index.php


 

International Conference On Future Computer And Communication
Międzynarodowa Konferencja na temat przyszłości Informatyki oraz Komunikacji

From May to June Dr Zdzisław Pólkowski was on The International Conference on Future Computer and Communication in Iasi, Romania. The conference was an international forum for the presentation of technological advances and research results in the fields of Computer and Communication Technology. The conference brought together leading researchers, engineers and scientists in the domain of interest from around the world.

The conference warmly welcomed previous and prospected authors submit your new research papers to ICFCC 2011, and shared the valuable experiences with the scientist and scholars around the world. On the successful basis of ICFCC 2010, 2011 3rd International Conference on Future Computer and Communication (ICFCC 2011) held in Iasi, Romania during June 3 – 5, 2011. ICFCC 2011 was sponsored by IACSIT, and hosted by „G. Enescu” University of Arts, technically co-sponsored by Huazhong Normal University and Universiti Putra Malaysia.

All full paper submissions was also peer reviewed and evaluated based on originality, technical and/or research content/depth, correctness, relevance to conference, contributions, and readability. The full paper submissions was chosen based on technical merit, interest, applicability, and how well they fit a coherent and balanced technical program.

Źródło: http://expopromoter.com/events/106027/international_conference_on_future_computer_and_communication_2011/


 

Przyjaciele z Rumunii

Źródło: polkowski.home.pl/marius/index.php/gallery/category/1-gallery

Od Lutego do czerwca w naszej firmie przebywali nasi przyjaciele z Rumunii.

Vlad
Marius
Dwaj studenci z Rumunii przez cztery miesiące studiowali w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach ramach międzynarodowego programu Erasmus.

Vlad Constantinescu i Marius Nastase są studentami drugiego roku elektromechaniki na Uniwersytecie w Piteşti. Jest to jedna z większych szkół wyższych w Rumunii. Do czerwca gościli w Polkowicach.
– Do Polski dotarliśmy samolotem z Bukaresztu przez Warszawę i dalej do Poznania. Potem autobusem do Polkowic – opowiada Vlad. – To była całkiem długa droga, ale miasteczko bardzo nam się podoba. Ogólnie jest w porządku, jesteśmy zadowoleni – dodaje.
– Na czym nam zależy? Chcemy poznać inną kulturę, obserwować różnice, no i nauczyć się czegoś konkretnego – wyjaśnia Marius. – Pierwsza zasadnicza odmienność: macie tu bardzo mroźną zimę. W Rumunii przebiega zdecydowanie łagodniej, przynajmniej w tym roku – śmieje się.
Studenci z Rumunii planują zwiedzenie kilku miast Dolnego Śląska.
– Nasi goście będą uczęszczali właściwie codziennie na zajęcia prowadzone przez wykładowców DWSPiT – wyjaśnia doc. dr Arkadiusz Z. Kotliński, pełnomocnik rektora DWSPiT ds. programu Erasmus. – Ćwiczenia i wykłady będą prowadzone w języku angielskim. Zaliczone przedmioty będą honorowane w ich macierzystej uczelni i pozwolą im zaliczyć kolejny semestr studiów – wyjaśnia.

Źródło: http://www.gazetalubuska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110225/POWIAT19/238207532

admin